:)

معلوم نیس زندگیه یا مسخره بازی

:)

معلوم نیس زندگیه یا مسخره بازی

:)
منوی بلاگوقتی کع دلت یهو میخاد نگاش کنی :)

سرتو میاری بالا میبینی اونم دارع نگات میکنه :)

kalpsiz.blog.ir1 ساعت میبینیش

23 ساعت به اون 1 ساعت فکر میکنی...

دختر عاشق میگه اگه اتفاقی برات بیفته میمیرم...

ولی پسر عاشق میگه بمیرمم نمیزارم برات اتفاقی بیفته!

به افتخار همه دختر , پسرای عاشق که جفتشون **شر میگن :))

+چرا هیچ آرزویی نمیکنی؟

_مگه چند بار رسیدم به آرزوهام که باز آرزو کنم... :)